پروژه بارگذاری

قابل توجه دانشجویان درس پروژه بارگذاری

منابع درسی:

۱- کتاب بارگذاری و سیستم های باربر نوشته داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان دانش است.

۲- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارده برساختمان)

برای دانلود مبحث ششم کلیک کنید

بعد از مشخص شدن موضوع تا 15 آذر فرصت دفاع و تحویل پروژه را دارید .

/ 0 نظر / 31 بازدید