نقشه کشی صنعتی

درس نقشه کشی صنعتی دانشجویان مدیریت اجرایی پیام نور

1- آشنایی با ترسیم پیچ و مهره

 از اینجا دانلود کنید


2- آشنایی با انواع خط و صفحه

از اینجا دانلود کنید

3- بدست اوردن اندازه واقعی صفحات و مریی و مخفی برخوردها

از اینجا دانلود کنید

 

/ 0 نظر / 37 بازدید