چرخ دنده تراشی

تولید چرخ دنده ها به روش هاپ

دانلود

/ 1 نظر / 33 بازدید
مات خدا

دنیا بزرگه، از محوطه ی دانشگاه و خونه و کلاسای متفرقه بزرگتر! در جریان این علوم کمتر بودم!در حقیقت در حد اخبار تلویزیون. اما اینجا کمی تفکر لازمه تا از دنیای محدودم بیام بیرون و با بقیه چیزا آشنا بشم. بایـــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــدا قــــــــــــــــــــــــــــــــوت گفت به مردان زحمتکش ایران زمین. از آشنایی با شما مفتخرم استاد[لبخند] به اوستا کریم میسپریمتون که بهترین محافظه.